• એલિફેટિક શ્રેણી TPU

    એલિફેટિક શ્રેણી TPU

    લાક્ષણિકતાઓ:ઉત્તમ પીળો પ્રતિકાર, તેલ અને દ્રાવક પ્રતિકાર, એસિડ અને આલ્કલાઇન પ્રતિકાર, ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિસ્થાપકતા અને સ્થિર કઠિનતા ઝડપી સેટિંગ સમય.